De gyldne tips til fiskeri – forår og efterår – hvor og hvad med…

Forår og efterår Mariager Fjord er gode tider til fangst af havørreder.

Forår og efterår minder meget om hinanden, når det kommer til fiskestrategi i Mariager Fjord. Fiskene er under begge årstider fødesøgende og derfor i høj grad hugvillige. Det lave vand er altid værd at bruge tid på. De store fisk der enten er på vej op eller ud af åen, tager standplads hvor der er flest fødeemner i fjorden og hvor det er lettest at holde reviret. I lavt vand er der ingen andre fisk der kan true standpladsfisken, hverken fra oven eller fra neden. Der skal en større eller mere aggressiv fisk til at overtage reviret. Fisken på pladsen kan blive i længere tid af gangen, dage eller uger. Den feder sig enten op til, at trække ud i havet eller til den lange vej opstrøms i åen for at gyde.

Det tidlige efterår

Der er stadig masser af sild og tobis i Mariager Fjord i det tidlige efterår. Derfor kan man på det tidspunkt stadig fange havørreder overalt i fjorden. Både i det dybe vand og i det helt lave. I det lave vand er der mange rejer og kutling på denne årstid og tæller man de mange insekter med, er Mariager Fjord én stor natur-buffet for fjordens mange fisk.

Efterår til vinter

Temperaturen i vandet er nedadgående. Ørrederne i fjorden er stadig at finde i de fleste vanddybder. Svingende temperaturer gør ikke synderlig forskel i vandet, men når de første dage med nattefrost sætter sine spor i vandet og vinteren begynder at blive konstant, skal fiskeriet koncentreres i det lave vand. Læs mere om det under: De gyldne tips til vinterfiskeri – hvor og hvad med…

Det tidlige forår

I marts og april kommer sildene til. Vandet bliver gradvist opvarmet jo varmere vejret er og havøederne bliver mere og mere aktive. Igen kan Mariager Fjords havørreder fanges i flere vanddybder, men der er stadig flest i det lavere vand, samt i fjordens stillestående vandområder.

Fiskeri i Mariager Fjord – forår og efterår – fiskepladser

Forår og efterår er oftest forbundet med disse fiskepladser.

Ørnedalsbugten – Katbjerg Odde – Lergraven syd – Kongsdal – Dania/Saltfabrikken – Stenholmen – Mariager Camping-strækningen + Cilleborghage – Revsbæk – “Dollar-huset” – Lergraven Nord, Sildehagen (Efter Hobro Lystbådehavn) – Stinesminde, Langsodde, Vive Havn og Bilfragmenteringen. Man kan i bund og grund sige, at langt det meste af Mariager Fjord fisker ganske godt under de 2 årstider.

Valg af endegrej – forår og efterår i Mariager Fjord

Mariager Fjord og ørrederne deri, lader sig ikke begrænse af enkelte farver og størrelser, når det kommer til endegrej. Fluer, kystwoblere, blink eller agn såsom orm etc. – Ikke på nogen årstid.

Man kan bruge naturlige dæmpede farver, skarpe farver, store og små agn både forår og efterår, ganske som man kan det om sommeren og om vinteren i fjorden. Kun dagen og ikke årstiden bestemmer hvad ørrederne hugger på.

Læs mere om fiskepladserne i Mariager Fjord her på siden. Både hvor du kan parkere, men også om fredninger, grej og årstider. Klik her…

/Jari – Lystfiskeri Danmark

Læs mere om lystfiskeri i andre fjorde rundt om i Danmark: Klik her…

error: Content is protected !!